tel. +48 56 648 96 80-1
fax. +48 56 648 96 82

Roma sp. zo.o. z siedzibą w Grabowcu,
ul. Słoneczna 7,
87-124 Złotoria,
zarejstrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział VII Gospodarczy, KRS nr 139090.
NIP: 879-00-15-789
kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

roma@roma.torun.pl 

STRONA W PRZEBUDOWIE