Loading color scheme

Tworzywowe naświetla izolowane i nieizolowane do hal przemysłowych

Politechnika Poznańska – tworzywowe naświetla izolowane i nieizolowane do hal przemysłowych – 4PLHS

Panele dachowe - Oświetlanie wnętrza hal światłem dziennym dotyczy magazynów, powierzchni biurowych i produkcyjnych. Stosowane rozwiązania wykorzystują produkty zagraniczne. Niestety nie spełniają one oczekiwań co do doświetlenia wnętrza, param. termicznych i ogniowych. Wykorzystując możliwości partnera przemysłowego proponujemy opracowanie projektu powłokowych przezroczystych przekryć poliwęglanowych lub poliestrowych. Ze względu na użycie tych materiałów niezbędne są badania cech akustycznych i starzenia się. Zaproponowane rozwiązania będą przedmiotem patentów. Projekt będzie zawierał możliwości pokrycia dachów hal o dużych rozpiętościach. Część badawcza wymaga prac laboratoryjnych i sym. komp. Później można zaprojektować detale związane ze sposobem mocowania paneli w połaci dachów. W drugim etapie prac planuje się patentowanie rozw. i produktu końcowego.

Płyty hybrydowe

Politechnika Poznańska – płyty hybrydowe (polipropylen/polietylen z domieszką drewna)

Przemysł produkcji transportu ciężarowego zainteresowany jest nowymi materiałami konstrukcyjnymi o wysokiej nośności i obniżonej masie, co gwarantują nowoczesne kompozyty polimerowe. Opracowane będą nowatorskie płyty hybrydowe z kompozytu termoplastycznego z napełniaczami naturalnymi (WPC) oraz kompozytów jednopolimerowych (SRC) (wykorzystanie zgłoszenia patentowego autorów). Połączenie WPC z SRC pozwoli na uzyskanie znacznej wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne i  trwałości eksploatacyjnej.  Prowadzone będą badania symulacyjne optymalizacji składu i struktury warstw kompozytu oraz technologiczne opracowania wdrożenia przemysłowego płyt hybrydowych. Badania symulacyjne oraz technologiczne zweryfikowane będą oceną właściwości eksploatacyjnych oraz starzeniowymi symulującymi  warunki użytkowania, przy czym skład płyt stwarza możliwość ich pełnego recyklingu materiałowego.

Osłony infrastruktury drogowej i sportowej

ITS – Strukturalne i użytkowe kryteria stosowalności innowacyjnych materiałów polimerowych pochodzących z recyklingu na osłony infrastruktury drogowej i sportowej 

Strukturalne i użytkowe kryteria stosowalności innowacyjnych materiałów polimerowych pochodzących z recyklingu na osłony infrastruktury drogowej i sportowej – Innotech nr 183757

Celem projektu jest wykazanie możliwości zastosowania materiałów polimerowych pochodzących z recyklingu na osłony:
• infrastruktury drogowej (na ścieżkach dla rowerzystów),
• nartostrad,
• lodowisk,
• placów zabaw dla dzieci.

Opracowany materiał będzie stanowił uniwersalne rozwiązanie z jednej strony ograniczające skutki kolizji występujących w transporcie rowerowym, sportach zimowych i na placach zabaw, a z drugiej uwzględniające potrzeby ochrony środowiska. Zaproponowany sposób recyklingu odpadów polimerowych pozwoli na otrzymanie innowacyjnych materiałów kompozytowych o oczekiwanych właściwościach użytkowych z punktu widzenia zabezpieczania dorosłych i dzieci przed następstwami nieszczęśliwych wypadków - efektem wdrożenia będzie istotne zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Kompozytowe bariery drogowe

Kompozytowa bariera drogowa poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w którą po uderzeniu pojazdu pochłaniana jest energia kinetyczna w wyniku zróżnicowanych reakcji oraz która przyczynia się do wyhamowania i zatrzymania uderzającego pojazdu.

Powszechnie znane są stalowe bariery drogowe, które nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa na drogach o czym świadczy liczba wypadów śmiertelnych w przypadku kolizji pojazdów, zwłaszcza motocykli z tymi barierami. Zastosowanie kompozytowych barier drogowych przyniesie następujące korzyści i oszczędności w porównaniu z dotychczasowymi barierami stalowymi: zwiększenie elastyczności bariery i strzałki deformacji, wysoka energochłonność bariery, zmniejszenie przyspieszeń oddziaływujących na uczestników wypadku drogowego, zmniejszenie zniszczeń pojazdy, wydłużenie trwałości bariery, łatwość montażu, zmniejszenie liczby połączeń śrubowych, łatwość wymiany zniszczonego odcinka bariery, ekologiczność i oszczdność surowców deficytowych, zmniejszenie kosztów produkcji barier, kompatybilność z dotychczasowym systemem słupków bezprzekładkowych, przekładkowych i wysięgnikowych.

BRUSSELS EUREKA

Srebrny Medal BRUSSELS EUREKA - technologicznych wynalazków

Srebrny medal dla ROMA Sp. z o.o. oraz Instytutu inżynierii materiałów polimerowych za wynalezienie nowej anty-bakteryjnej powłoki kompozytów wykorzystywanych przy kontaktach z żywnością.

 

Ze względu na produkcję elementów dla chłodnictwa, m.in. lady spożywcze, elementy wyposażenia sklepów i samochodów spożywczych, został stworzony żelkot - zdobnicza, zewnętrzna warstwa kompozytu- o cechach antybakteryjnych, tzn nie pozwalający na rozwój bakterii w kontakcie z żywnością. Ten wynalazek został zgłoszony na wystawie wynalazków w Brukseli gdzie uzyskał srebrny medal.

Amortyzatory energochłonne

WAT, Politechnika Warszawska – amortyzatory (odbijacze) energochłonne do zastosowania w magazynach itp..

Kładka dla pieszych

Opracowanie koncepcji wraz z Politechniką Gdańską i WAT kompozytowej kładki dla pieszych do zastosowania nad drogami, liniami kolejowymi itp..